برنامه سالنهاي تئاتر   در خرداد 1386  ماه  ـ براي اطمينان با شماره موجود تماس بگيريد 

ميدان هفت تير خيابان مفتح جنب ورزشگاه شيرودي خيابان ورزنده 88813440 و 88306640 

نام  نمايش : سارا و لوبياي سحر آميز ، عروسكي

نويسنده : آقاي مجتبي مهدي

 كارگردان : خانم روشنك كريمي ‌

ساعت  : 19 

 

نام  نمايش : _

نويسنده و  كارگردان :

ساعت  : 18:30 

 

 

 

تالار هنر 

بلوار كشاورز ـ داخل پارك لاله ـ جنب زمين بازي ـ 88966119 

نام  نمايش :

نويسنده و  كارگردان :

ساعت  18.30  

    

 

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  

سه راه  افسريه خيابان خاوران  نرسيده به ميدان بسيج ( 3730003ـ 3730005)

 

نام  نمايش : _ 

  كارگردان :   ‌

ساعت  :  

  

 

فرهنگسراي خاوران ـ جوان 

 

فلكه دوم تهرانپارس انتهاي خيابان جشنواره 7327685 

نام  نمايش : _  

نويسنده و  كارگردان : ‌

ساعت  : صبحها ويژه مدارس  

 

فرهنگسراي اشراق ـ طبيعت 

ميدان راه آهن ، ميدان بهمن 5058831 و 5051386

نام  نمايش : -   

نويسنده و  كارگردان : ‌

ساعت  

 

فرهنگسراي بهمن ـ ورزش  

سير جمال الدين اسد آبادي ـ يوسف آباد ـ خيابان 21 تلفن 8717196  ـ 8722114

 

نام  نمايش : - 

نويسنده و  كارگردان :  ‌

ساعت  : صبحها ويژه مدارس  

 

فرهنگسراي شفق ـ دانشجو 

 بزرگراه شهيد گمنام ، روبروي ميدان قزل قلعه ، پارك گلها  8021491

نام  نمايش: - 

نويسنده و  كارگردان :‌

ساعت  : صبحها ويژه مدارس  

 

خانه فرهنگ گلها 

خيابان وليعصر ، بالاتر از بلوار ميرداماد نبش قباديان  8788680

نام  نمايش :-   

نويسنده و  كارگردان : ‌

ساعت  : 17 

 

 

تماشاگه تاريخ 

خيابان وليعصر داخل  ميرداماد نبش خيابان دفينه  8774745

نام  نمايش :  

نويسنده و  كارگردان : ‌

ساعت  : صبحها ويژه مدارس  

 

تماشاگه پول 

 

نام  نمايش : -   

نويسنده و  كارگردان :   ‌

ساعت  :  

 

حوزه هنري    

 

نام  نمايش : -   

نويسنده و  كارگردان :    ‌

ساعت  : 18  

 

فرهنگسراي نياوران     

صفحه بعد 

 
 

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري ممنوع است