دوست داريم شما را با هنر تئاتر آشنا کنيم .  وچون برای آشنايی با هر هنری  بهتر است اول درباره تاريخ آن بدانيم.تصميم گرفتيم اول در باره به وجود آمدن هنر تئاتر تاريخچه کوتاهی تهيه کنيم وسپس در باره  هنرتئاتر درکشورهای ديگروانواع مختلف نمايش و  اطلاعات ديگربرايتان بنويسيم

 

هرماه منتظر مطالب جديد ما باشيد.

                                      صورتك

 

 

 

 

 

 
 

بخشهاي موجود

 

1 . قسمت اول _ تئاتر چيست 

2. قسمت دوم _ آيين و ارتباط آن با تئاتر 

3. قسمت سوم _ نظرات ديگر درباره بوجود آمدن تئاتر 

4. قسمت چهارم _ تاريخچه نمايش عروسكي جديد 

5. قسمت پنجم _ تاريخچه نمايش عروسكي در ايران جديد

 

 

 

 
 

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري ممنوع است