بازي كودك>  آموزش رياضي >  ‌معرفي سايتهاي ديگر  
  آموزش شمارش و يافتن اعداد  
   
         
   
   
           
  وصل كردن اعداد پشت سر هم  
   
   
           
  جمع و كم كردن عددها  
جواب را رنگ كن
  چهار عمل اصلي  
   
جمع اعداد
  دو تا اضافه كن

به عدد  داده شده 5  تا اضافه كن

به عدد  داده شده 9  تا اضافه كن

به عدد  داده شده11  تا اضافه كن

به عدد  داده شده 10  تا اضافه كن جمعشان 10 شود جمعشان 10 شود به عدد روي در 9 تا اضافه كن
       
  كم كردن اعداد  
 

از عدد داده شده 10 تا كم كن

از عدد داده شده 11 تا كم كن

     
   
           
  آموزش مفاهيم رياضي  
      عدد بعدي چيست دو برابر  
       
  كدام گل خانه بي پلاك چه عددي است جاي خالي كدام عدد است عدد كمتر يا بيشتر كدام است  
   
  عدد  زوج به ترتيب ترازو ترازو عدد وسط كدام است  
   
  رنگ مضربهاي 5 رنگ مضربهاي 4 رنگ مضربهاي دو دو برابر  
   
  دو برابر مفاهيم و پول عدد درست را پيدا كنيد  ترتيب اعداد    
   
  از بلند به كوتاه از كوچك به بزرگ مقدار بيشتر   دو گروه مساوي    
   
  شناخت اعداد  يافتن اعداد سايه رنگ مشابه  
   
           
  آموزش ساعت براي كودكان بازي رياضي براي نوجوان   
 

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري ممنوع است