بازي كودك>  آموزش ساعت >  ‌معرفي سايتهاي ديگر  
           
  آموزش حركت عقربه هاي ساعت  
   
           
  ساعت  درخواستي را نشان بده  
   
     
           
ساعت درست كدام است؟ روي ساعت درست كليك كنيد
  آموزش ساعت آموزش ساعت  
   
           
  معرفي سايتهاي مناسب در ارتباط با ساعت  
   

http://www.computerlab.kids.new.net

http://www.homeschoolmath.net

http://www.teachingtime.co.uk

http://www.time-for-time.com

http://www.fi.edu/time

 

 

 
بازي رياضي براي كودكان   
 

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري ممنوع است