معرفي سايتهاي  خارجي براي كودكان و نوجونان 

معرفي  سايتها بدون تصوير 

   

  kidshealth سایتی در مورد عملکرد بدن و مشکلات آن

 

   

diccoverykids  پاسخ به سوالات علمی کودکان و بازی

 

   

 

   

abc.net.au/children

 

   

abcforkids

 

   

  abc3

 

 

مطالب آموزشي براي والدين

 مطالب آموزشي براي والدين

         

سايتهاي ايراني  براي كودكان و نوجوانان

سايتهاي فروشگاهي براي كودكان و نوجوانان

نشريات الكترونيكي  براي كودكان و نوجوانان

سايتهاي  مراكز خيريه و انجمنهاي كودكان

سايتهاي  خدماتی كودكان

سازمانهاي دولتي و غيردولتي فعال براي  كودكان 

مراكز كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

معرفي سايتهاي خارجي براي كودكان